Parkúrové skákanie

Parkúrové skákanie je jazdecký šport, v ktorom sa jazdec na koni snaží buď v čo najkratšom čase a čo s najmenším počtom chýb prejsť trasu s prekážkami alebo sa trafiť do časového limitu či hodnotenia za štýl jazdy.

Na parkúr musí byť kôň veľmi dobre vytrénovaný a musí dôverovať jazdcovi – symbióza jazdca s koňom je základ dobrej jazdy v parkúrovom skákaní.

Parkúrové skákanie je olympijským športom a je to jediná disciplína, v ktorej pretekajú ženy spolu s mužmi.

V našom klube pripravujeme jazdcov, ktorí majú záujem získať licenciu SJF ( Slovenskej jazdeckej federácie) na parkúrové skákanie. To znamená, že majú záujem sa zúčastňovať pretekov v parkúrovom skákaní.

Licenciu udeľuje SJF po úspešnom absolvovaní skúšky, ktorá má dve časti: teoretickú – písomnú časť a potom praktickú, už samotne vedenie a predvedenie koňa.

Po absolvovaní tejto skúšky môže začať jazdec chodiť na preteky a reprezentovať svoj klub.

Pravidlá pretekov

Preteky trvajú jedno alebo dve kolá. Za zhodenie prekážky, neposlušnosť alebo prekročenie časového limitu sa prideľujú trestné body.

V základnom kole sú rozhodujúce trestné body. Ak je viacero dvojíc, ktoré majú rovnaký počet trestných bodov absolvujú dodatočné kolo - rozoskakovanie. V rozoskakovaní sa väčšinou prekážky zvýšia o 10 cm a neskáču sa všetky prekážky iba vybraná časť. V rozoskakovaní pri rovnakom počte trestných bodov rozhoduje čas za ktorý ho dvojica absolvovala.

 

V jednej súťaži môže jeden jazdec štartovať na viacerých koňoch. Jeden kôň môže štartovať iba raz.

Výška prekážok:
ZM–80 cm, Z–100 cm, ZL–110 cm, L–120 cm, S–130 cm, ST–140 cm, T–150 cm, TT–160 cm

Osobitnou a divácky atraktívnou disciplínou je Skok mohutnosti. V tejto disciplíne čas nehrá nijakú rolu. Súťaží sa v tom, ktorý kôň prekoná najvyššiu prekážku. Hlavná prekážka sa postupne zvyšuje, kým nezostane iba jediný kôň v súťaži.