Projekt revitalizácie jazdeckého areálu

V súčasnosti sa snažíme naštartovať vyššie menovaný projekt za účelom:

 

Poskytovania Hipoterapie, nakoľko v Bratislave je stále väčší dopyt ako ponuka

Obnovy a propagácie jazdeckého športu najmä pre deti a mládež v zmysle hesla „aktívnym športom proti drogám“

Obnovy a znovu organizovania jazdeckých pretekov pre deti a mládež o cenu Mesta Bratislava a o cenu ZOO Bratislava

 

Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí ZOO Bratislava a veríme, že tento priestor je ideálny na vyššie uvedené účely.

Cieľ projektu a idea projektu

Hlavným cieľom projektu je revitalizáciou a rekonštrukciou znovuvybudovanie a vytvorenie jazdeckého areálu, ktorý bude verejno prospešný a bude slúžiť vyššie uvedenému účelu.

Bude to miesto, kde sa nielen členovia jazdeckého klubu budú príjemne cítiť a budú tu chcieť tráviť svoj voľný čas.

Aktuálny stav

V súčasnom období začíname intenzívne pracovať na príprave uceleného a účelného projektu a to v tejto fáze najmä ide o prípravu architektonického projektu, nakoľko v rámci revitalizácie areálu by malo dôjsť k viacerým rekonštrukčným prácam.

Je potrebné a nutné rekonštruovať

  1. stajne pre kone a priestory s tým spojené - sedlovňa, šatňa a iné vnútorné priestory

  2. rekonštrukcia krytej haly

  3. rekonštrukcia vonkajšieho areálu, jazdiareň, výbehy a iné vonkajšie priestory